Sep 26, 2007

Chỉ Tiêu Chữ LẻCó ông thầy đồ dốt, nhưng lại muốn học trò đến đông nên hay xổ chữ. Ai đến chơi ngồi chuyện là ông ta tìm cách nói sao cho được vài câu chữ nho, tuôn ra hàng tràng, ra vẻ ta đây học thông, chữ lắm.
Bà vợ ở trong nhà, nghe mãi sốt ruột, một hôm ngồi ăn cơm, bảo khẽ chồng :
- Ông ạ ! Ông có một dúm chữ làm vốn, vậy mà hễ gặp ai ông cũng vung vãi ra thế, thì còn gì mà làm ăn ?
Ông ta mắng vợ :
- Bà biết gì mà nói ! Chữ của thánh hiền có phải như tiền bạc đâu, cứ tiêu là hết. Với lại, đó là mấy chữ lẻ, còn vốn của tôi thì tôi xếp trong bụng này kia mà ! Tôi chỉ tiêu những chữ lẻ đấy chứ !
629

No comments:

Post a Comment