Sep 6, 2007

Nhầm lẫnÔng bố trẻ ngơ ngác nói với bác sĩ:


- Thưa bác sĩ, chắc có sự nhầm lẫn, tôi da trắng, còn đứa trẻ này... da đen.

Bác sĩ:

- Đúng, nhưng nhầm từ 9 tháng trước cơ.

1449

No comments:

Post a Comment