Sep 11, 2007

Nói ÝHai nữ sinh viên tâm sự:

SVA: (hơi bự): Ê! Thằng Tam “mỏng” hỏi tao ăn cơm quán nào chỉ nó với. Tao sợ bị “mọc đuôi” lắm! Có nên chỉ không vậy?

SVB: Ðuôi đầu gì! Ý nó nói mày mập đó!...

SVA: Trời!!!(xỉu)
1564

No comments:

Post a Comment