Sep 18, 2007

Việc gì phải sợ?Cô giáo hỏi học sinh:
- Bob, em hãy nói xem ai đã viết bản tuyên ngôn độc lập?
- Em xin thề là không biết.
- Câu trả lời của em còn tồi hơn là không biết. Em hãy mời bố mẹ đến gặp cô! Ngày hôm sau, cha của Bob đến ngồi ở phía cuối lớp, chờ gặp cô giáo. Để minh họa cho ông bố thấy sự kém cỏi của cậu bé, cô giáo hỏi lại:
- Bob, cô hỏi em một lần nữa. Ai đã viết bản tuyên ngôn độc lập?
- Xin cô đừng nghi oan cho em, em không biết đâu ạ! Ông bố nhảy ra khỏi chỗ và chỉ tay vào thằng bé và nói:
- Bob, nếu con viết cái đồ chết tiệt đó thì sợ quái gì mà không dám nhận!
2259

No comments:

Post a Comment