Jan 19, 2008

Dòng Sông Trôi Qua Ngày đó sông Hương
Ven bờ áo trắng
Đầy vai gió trời
Trái tim tiếng sóng
Sông chưa buồn thương
Em về bước nhỏ
Cầm nhánh cỏ sương
Đời như là mộng
Đời như lá cây
Xanh không biết tuổi
Đời như vòng tay
Bao dung trăm nỗi
Trong ngần mắt ai
Một người đứng hát
Ở ngoài thu phai
Ở ngoài khổ lụy .

Sông về biển xa
Hay không thể khác
Em cùng đi qua
Mùa thu lạc mất
Chấm nhỏ nơi đâu
Một thời xanh biếc
Nụ cười bóng nước
Tim em chưa nhòa .

0

No comments:

Post a Comment