Mar 9, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 716


Thiên Mười Ba - Thần Thú Chi Đạo

Chương Mười Sáu - Thú Thần Thất Sát
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com
Trước khi xem những thiên Thú Thần Thất Sát quí giá, La Phong cũng đã mơ mơ hồ hồ biết được là trên ‘Vũ Trụ Tôn Giả’, còn có một cấp độ khác cao hơn.

Như Hư Kim Chi Chủ, Thần Thú, Hỗn Độn thành chủ cao cao tại thượng, hiển nhiên mạnh hơn Vũ Trụ Tôn Giả nhiều. Đến cả Hi La Đa, cũng có thể trấn thủ cả một bộ tộc.

“Nguyên lai là như vậy. “ La Phong lẩm bẩm nói.

Thần linh Bất Hủ... Vũ Trụ Tôn Giả - Vũ Trụ Chi Chủ.

Tộc quần Kim Giác là một tộc quần trung cấp. Năm đó có Hi La Đa đứng đầu nên không cần sự che chở của người khác. Còn Hi La Đa năm đó cũng đã tu luyện tới tầng thứ sáu Thú Thần Thất Sát, chứng tỏ hắn có thể đạt tới mức vô địch dưới ‘Vũ Trụ Chi Chủ’, chính thức có thực lực bá chủ một phương rồi.

Còn Vũ Trụ Chi Chủ, xem nhưng tồn đại đỉnh cao nhất trong tộc quần đỉnh cao nhân loại.

Căn cứ vào lô gích và tin tức cơ bản, trong lòng La Phong cũng rx rồi hơn về địa vị của các cường giả trong vũ trụ rộng lớn.

“Sư phụ Chân Diễn Vương xem như tuyệt thế cường giả. Các Vũ Trụ Tôn Giả là một phương chư hầu. Vũ Trụ Chi Chủ, mới là bá chủ vũ trụ chính thức! Cho dù với cấp độ Hi La Đa, cũng coi như là bá chủ vũ trụ rồi. “ Lòng trong La Phong đầy kích động, sau đó tiếp tục lật xem bí pháp điển tịch dày cộp trân quý.

Thiên đầu Thú Thần Thất Sát tổng cộng có ba quyển.

La Phong đầu tiên là ngấu nghiến xem qua một hơi, mặc dù có rất nhiều điểm không hiểu, nhưng cũng vỡ ra được rất nhiều.

“Lại... Lại... “

“Qui luật dung hợp sao? “

La Phong khiếp sợ, xem đầy đủ cả quyển có thể hiểu được rõ ràng nguyên lý của Thú Thần Thất Sát.

Trong vũ trụ có mười đại quy luật Bản Nguyên là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi Điện, Ánh Sáng, Không Gian, Thời Gian. Dựa theo miêu tả của Hi La Đa trong bí điển, vũ trụ thời sơ khai khi,mới sinh ra chỉ có hai loại quy luật cường đại. Một loại chia thành sáu đại quy luật Bản Nguyên là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ Và Không Gian. Loại còn lại phân chia tứ đại quy luật Bản Nguyên là Phong, Lôi Điện, Ánh Sáng Và Thời Gian!

Từ đó thành hai trường phái.

Trong phái Không Gian, lấy Không Gian là quy luật thượng đẳng, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là quy luật hạ đẳng.

Phái Thời Gian, lấy thời gian làm quy luật thượng đẳng. Lôi Điện, Phong, Ánh Sáng là quy luật hạ đẳng.

Hoàn toàn lĩnh ngộ được qui luật Không Gian, sẽ là Không Gian Tôn Giả.

Hoàn toàn lĩnh ngộ được quy luật Thời Gian, là Thời Gian Tôn Giả.

Còn đồng thời hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian và không gian, chính thức khống chế Thời Không, có năng lực siêu đẳng có thể thay đổi Thời Không, sẽ là ‘Vũ Trụ Chi Chủ’.

Vì vũ trụ có vô số tộc quần, vô số cường giả, chưa bao giờ có sinh mạng nào có thể dung hợp được sáu loại quy luật Bản Nguyên 'kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Không Gian thành một khối. Cũng chưa bao giờ có một sinh mạng nào dung hợp được tứ đại quy luật Bản Nguyên của phái thời gian gồm Lôi Điện, Phong, Ánh Sáng, Thời Gian, thành một khối.

Hơn nữa khi chính thức thực hành, vô số tộc quần vũ trụ, vô số cường giả cũng đều biết...

Chỉ cần dung hợp một trong năm loại ' Kim, Không Gian ‘, hoặc là 'Mộc, Không Gian’, hoặc là 'Thủy, Không Gian’, hoặc là 'Hỏa, Không Gian’, hoặc 'Thổ, Không Gian’, cũng đã khó như lên trời rồi! Chính thức có thể dung hợp thành công tuyệt đối sẽ trở thành một phương bá chủ trong vũ trụ.

“Kim, Không Gian, hai thứ dung hợp, hình thành qui luật dung hợp, một khi đạt tới mức hoàn mỹ, là sánh ngang được với Vũ Trụ Chi Chủ!

Hi La Đa sáng chế ra Thú Thần Thất Sát, cũng rất quái lạ.

Tầng thứ nhất, là dung hợp một bộ phận của qui luật Không Gian và một bộ phận của qui luật Kim.

Tầng thứ hai tới tầng thứ sáu, là dung hợp từ từ cả qui luật Không Gian và cả qui luật Kim, hình thành nên qui luật dung hợp! Hi La Đa năm đó đã đạt tới mức này... Hắn có thể nói là vô địch dưới ‘Vũ Trụ Chi Chủ’.

Nhưng Hi La Đa cũng biết, khi vũ trụ sinh ra có thể thai nghén ra một sinh mạng cường đại là ‘Thần thú’, có thực lực địch nổi cả Vũ Trụ Chi Chủ. Còn thần thú đó là hóa thân của qui luật dung hợp ' Kim, Không Gian’. Một chiêu một thức đều tự nhiên ẩn chứa qui luật dung hợp, thậm chí pho tượng bản tôn thần thú cũng ẩn chứa qui luật dung hợp.

Do đó hắn tin chắc, qui luật dung hợp ‘Kim, Không’ hẳn là có thể địch nổi Vũ Trụ Chi Chủ.

Hắn tự mình sáng chế ra bí pháp Thú Thần Thất Sát, vẫn còn có một tầng thứ bảy nữa!

Tầng thứ bảy, hẳn là có thể hóa thân thành thần thú chính thức. Như một thần thú sống lại, địch nổi được cả Vũ Trụ Chi Chủ. Đương nhiên về tầng thứ bảy thì cũng vẻn vẹn chỉ là một vài suy lý tưởng tượng của Hi La Đa thôi, vẫn chưa hoàn thiện. Do đó cả Thú Thần Thất Sát, mặc dù cũng có tên, nhưng trên thực tế chính thức có thể tu luyện cũng chỉ là sáu tầng đâu thôi.

“Hiểu được qui luật Không Gian, trở thành một phương tôn giả, đã vô cùng khó khăn rồi. Nhiều thiên tài tuyệt thế khó mà có cơ hội trở thành một phương tôn giả. “ La Phong thầm cảm thán.” Còn như Hi La Đa nói, dung hợp qui luật Không Gian và qui luật Kim thành công, còn khó gấp ngàn vạn lần việc chỉ cần hiểu được qui luật Không Gian. “

Con đường này rất khó đi!

Nhưng ít nhất La Phong đã có một con đường rất chuẩn xác rõ ràng để theo.

“Đạo Thần Thú sao? “

“Ta có Thú Thần Thất Sát do Hi La Đa tiền bối sáng chế dẫn đường, còn có pho tượng Thần Thú tham khảo. “ Trong đầu La Phong lóe ra một ý nghĩ, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, vội đưa ý thức chui vào trong Thể Nội Thế Giới.

Thể Nội Thế Giới, trên thảo nguyên rộng lớn.

La Phong mặc hắc y một tay nâng tấm ảnh pho tượng Thần Thú. Kim Giác cự thúmàu đen liên miên như một sơn mạch thì nằm bò xuống, hai mắt như hồ nước lớn cũng nhìn chằm chằm vào pho tượng Thần Thú nho nhỏ, pho tượng thần thú nhỏ này là thứ năm đó La Phong cơ duyên xảo hợp tìm thấy trong Huyết Lạc Thế Giới.

Nói về uy áp thì nó không bằng pho tượng Thần Thú khổng lồ ở Thần Thú Hợp Cốc của tộc quần Kim Giác.

Nhưng mức nội liễm thì nó giống như thần thú thật hơn nhiều.

- Ô...

Kim Giác cự thú đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm, tiếng gầm đầy vui sướng, hưng phấn.

- Ta biết rồi, ta biết rồi.

La Phong mặc hắc y mắt lóe sáng, kích động nói:

- Ta rốt cục cũng biết pho tượng Thần Thú tại sao luôn có một luồng ý cảnh đặc thù, uy áp đặc thù. Vì... vì pho tượng Thần Thú, bản thân nó ẩn chứa qui luật dung hợp! Nhất cử nhất động của thần thú thật đều ẩn chứa qui luật dung hợp. Bản tôn thần thú chính là hóa thân của qui luật dung hợp. Còn pho tượng Thần Thú, chính là pho tượng ở nơi Thần Thú sinh sống năm đó - ‘Huyết Lạc Thế Giới’, cũng không biết chế tạo ra như thế nào. Nhưng nó giống y như một thần thú thật. Thần thú thật là hóa thân của qui luật dung hợp. Pho tượng Thần Thú cho dù không phải là hóa thân của qui luật dung hợp, ít nhất cũng ẩn chứa qui luật dung hợp!

Chẳng trách.

Chẳng trách chỉ cần truy tìm luồng ý cảnh, không ngừng mô phỏng điêu khắc, nắm giữ một chút ‘Ý cảnh Thần Thú’ mà đã có uy lực như vậy rồi!

Nguyên lai mình lần lượt quan khán qui luật dung hợp, lần lượt mô phỏng...

- Ha ha...

- Ta có pho tượng Thần Thú, bản thân pho tượng đã ẩn chứa qui luật dung hợp.

- Ta lại có Thú Thần Thất Sát, bí pháp trân quý đến cực hạn của Kim Giác tộc.

Trong mắt La Phong mặc hắc y có vẻ điên cuồng.

- Mặc dù... Mặc dù con đường qui luật dung hợp, khó hơn việc trở thành Vũ Trụ Tôn Giả ngàn vạn lần, nhưng có hai thứ này phụ trợ, ta nhất định có thể có thành tựu lớn.

Pho tượng Thần Thú và Thú Thần Thất Sát thuộc loại kỳ ngộ.

Chỉ có kỳ ngộ không là chưa đủ, còn cần có thiên phú, cố gắng, vận khí và những thứ khác... Dù sao muốn đứng trên đỉnh vũ trụ, là một việc quá khó.

Pho tượng Thần Thú mặc dù đặc thù, nhưng cũng rất nội liễm. Các thần linh Bất Hủ ở Huyết Lạc Thế Giới căn bản không lĩnh ngộ ra. Còn 'Kim Giác cự thú' một là con cưng của qui luật bản nguyên Kim, hai là trên thực tế Kim Giác cự thú cũng ẩn chứa thiên phú Không Gian. Tỷ như bí pháp thiên phú trời sinh của nó bao gồm ‘Thôn phệ’, cũng thuộc loại bí pháp không gian.

Hơn nữa Kim Giác cự thú mạnh nhất chính là huyết thống Kim, Không.

Thần thú, chính là hóa thân của Kim, Không.

Hai con có liên lạc đặc thù, nếu không Kim Giác cự thú khi dung hợp Huyết Lạc Tinh cũng không đến mức dễ dàng như vậy. Những sinh mạng khác khi dung hợp là rất khó. Kim Giác cự thú dung hợp 100 viên, một phần vì bị hạn chế về ý chí, nếu không có thể dung hợp nhiều hơn nữa! Bởi vậy có thể thấy được, Kim Giác cự thú và thần thú thật ra là có liên quan sâu xa, nên mới có thể thoáng cảm giác được qui luật dung hợp nội liễm ẩn chứa trong pho tượng Thần Thú.

Giả thiết không phải Kim Giác cự thú, muốn xem mà biết được đặc thù của pho tượng Thần Thú, cũng phải tu luyện tới qui luật dung hợp tới trình độ cực cao. Nếu không đối mặt với qui luật dung hợp đã hoàn toàn nội liễm đầy đủ, căn bản sẽ nhìn không ra được.

Hỗn Độn Thành, phủ đệ Chân Diễn Vương.

- Sư phụ.

La Phong cảm kích khom người.

- Ngồi đi.

Chân Diễn Vương khoanh chân ngồi trên bãi cỏ.

- Dạ.

La Phong cũng khoanh chân ngồi một bên.

- Xem xong bí pháp điển tịch rồi à?

Chân Diễn Vương cười nói.

- Ừm.

La Phong gật đầu.

- Như thế nào? Rất thích hợp với ngươi chứ?

Trong mắt Chân Diễn Vương cũng có vẻ chờ mong. Trước khi tu luyện, không ai biết có thích hợp không. Nhưng ánh mắt Chân Diễn Vương rất độc đáo, bình thường khi quan khán La Phong diễn luyện, hoặc tu luyện, cũng phát hiện ra La Phong có thiên phú như vậy, do đó nên mới mua bí pháp điển tịch này.

Nếu mua hết các thiên, Chân Diễn Vương dù táng gia bại sản cũng không đủ một phần mười! Mua thiên đầu thì tương đối dễ dàng hơn.

- Rất thích hợp.

La Phong liền nói.

- Thích hợp là tốt rồi, ha ha, nếu không thích hợp sư phụ sẽ đau lòng lắm đó.

Chân Diễn Vương cười ha ha nói.

- Nhưng lúc trước kế hoạch có ta ở lại Hỗn Độn Thành mấy trăm năm. Còn tu luyện qui luật dung hợp khó khăn hiển nhiên khó hơn nhiều, ta có thể phải ở lại đây mấy ngàn năm.

La Phong nói

Lúc trước từng tạm biệt người nhà, nói phải xa nhà trên ngàn năm. Nhưng đó là thời gian vũ trụ nguyên thủy. Mức thời gian ở vũ trụ nguyên thủy và Vũ Trụ Sơ Khai khác nhiều.

Vũ trụ nguyên thủy qua bốn năm, thì Vũ Trụ Sơ Khai Hỗn Độn Thành mới trôi qua trên một năm.

Do đó trước kia, hắn tính cũng đi Hỗn Độn Thành mấy trăm năm. Nhưng bây giờ xem ra rõ ràng là không đủ.

- Không vội không vội, căn bản phải xây cho bền chắc.

Chân Diễn Vương nói.

- Ừm.

La Phong gật đầu, trong lòng lại tràn ngập tin tưởng.

Mình là tràn ngập tự tin để đi con đường đạo Thần Thú, đi tới đỉnh phong.

- À, được rồi.

Chân Diễn Vương vội nói:

- La Phong, vi sư biết thực lực ngươi rất mạnh, vượt xa những gì ngươi triển lộ với công ty Vũ Trụ Giả Định.

La Phong cười ha ha.

Mình thường xuyên thỉnh giáo sư phụ. Trước mặt sư phụ tự nhiên là bộc lộ rồi.

- Ngươi không cần phải che dấu thực lực. Phải triển lộ ra thực lực của mình.

Chân Diễn Vương trịnh trọng nói:

- Biểu hiện ra thiên phú nghịch thiên, vậy công ty Vũ Trụ Giả Định sẽ trọng thị ngươi hơn nữa. Hơn nữa mỗi một Giới Chủ ‘Nguyên Thủy Bí Cảnh’ đều sẽ được cung cấp tài nguyên bồi dưỡng. Càng cường đại, càng tìm được nhiều tài nguyên hơn. Giả thiết ngươi biểu hiện rất nghịch thiên, khi đột phá tới Giới Chủ, sẽ được tặng vô số tài nguyên!

- Thực lực kém, được ít tài nguyên.

- Thực lực mạnh, được nhiều tài nguyên.

- Hả?

La Phong sáng mắt lên.

Đúng vậy, mình bây giờ đã ở Hỗn Độn Thành, cũng không cần phải tiếp tục hạ thấp bản thân nữa rồi.

No comments:

Post a Comment