Jan 9, 2017

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 51-52

Chương 51

Buổi tối, Ti Điềm làm mấy món ăn, Thương Vũ cũng ở lại đây không về phủ.

Dưới ánh đèn, Thương Vũ viết thư cho Thất thúc, để ông ấy lập tức đến Đông Đô hội họp.

Nov 15, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 49-50

Chương 49. Quyết định thật nhanh 

Không biết chạy bao lâu thì hắn ngừng lại, ôm nàng xuống ngựa.

Nàng vừa nhìn đình viện này, không phải là nơi trước kia nàng tới tặng bạc cho hắn sao? Kỳ quái, vì sao phải mang nàng lại tới đây?

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 47-48

Chương 47. Có ân tất báo 

Đảo mắt đã đến mùa xuân tháng ba.

Năm nay mùa xuân tới đặc biệt sớm, gió xuân vừa thoáng qua, khắp nơi đều là đào hồng liễu xanh, chim yến hát vang sắc xuân tràn về. Hoàng Đế từ Thượng Kinh đến Đông Đô, toàn bộ quan viên từ trên xuống đều đi theo.

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 45-46

Chương 45. Chân thành sở chí 

Cỗ kiệu dừng ở chợ hoa.

Ti Điềm có chút khó hiểu, hắn dẫn nàng tới nơi này làm gì? Đã chạng vạng tối rồi, hắn còn muốn mua hoa sao?

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 43-44

Chương 43. Tuyết dạ vấn mai 

Có kinh nghiệm với chuyện của Ngô Dong, Thương Vũ nhận thức được chuyện tình cảm không thể để ở trong lòng, nếu như một mực ẩn nhẫn chờ đợi, sau cùng nhất định sẽ hối hận.

Oct 3, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 41-42

Chương 41. Danh chính ngôn thuận 

Không thể buông tha, cũng không phải là kẻ thù, nhưng vẫn phải dũng cảm mới có thể giành chiến thắng!

Sep 30, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 39-40

Chương 39. Sáng tỏ

Ti Điềm và Bùi Vân Khoáng cùng nhìn người nọ, chỉ thấy cả người hắn mặc y phục dạ hành, che mặt bằng vải đen, trong tay nắm một thanh trường kiếm, đâm thẳng tới.

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 37-38

Chương 37. Đừng nghĩ 

Hôm sau, kinh thành đại biến.

Sep 29, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 35-36

Chương 35. Nhéo 

Vừa nghe nói hắn đã cưỡng ép hủy hôn dùm mình, nàng vừa ngạc nhiên vừa ủy khuất lại thêm xấu hổ và giận dữ, nước mắt lập tức giống như dòng nước liên tục trào ra.

Sep 27, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 33-34

Chương 33. Hôn 

Buổi sáng hôm giao thừa, Bùi Vân Khoáng và Hứa thị được triệu vào cung. Trong cung Hoàng Thượng bày yến tiệc, lần này không chỉ mở tiệc chiêu đãi hoàng thân quốc thích, còn có một vài tướng lĩnh Bắc Chinh.