Jul 20, 2004

Cây bất biển đôngCó một thầy đồ dạy học trò sách Tam Tự Kinh, đến câu "Phàm huấn mông.." (nghĩa là: Phàm việc dạy học...) thầy không rõ nghĩa, cứ giảng liều:


- Phàm là ông Phàm, Huấn là ông Huấn, Mông là ông Mông.


Trẻ cứ thế mà gào.


Ðến bài khác có chữ bôi là cái chén, thầy cũng bí, thấy có bộ mộc đứng bên cạnh chữa bất, đoán là một loài cây, bèn giảng:


- Bất là cây bất.


Học trò có đứa hỏi:


- Thưa thầy, cây bất nó như thế nào ạ?


Thầy trả lời bừa:


- Cây bất mọc ở ngoài biển đông chúng bây biết thế nào được mà hỏi!


Ở cạnh trường có người đàn bà biết chữ, nghe thầy dạy láo, mới hát ru con rằng:


Ai trồng cây bất bể đông?
Hay là ông Huấn, ông Mông, ông Phàm!

1290

No comments:

Post a Comment