Apr 17, 2005

Chó MùMấy năm chó giống đắt, vợ chồng ông mới bắt đầu gây chó nái; chó đẻ bốn con, bà mừng quýnh, bỏ cả công việc đi nấu cháo cho chó mẹ ăn. Ông về thấy vậy hỏi:

Sao không nấu cơm lại nấu cháo?

Ấy nấu cho chó.

Nó đẻ à?

Đẻ.

Mấy con?

Bốn con,

Quý hóa quá.

Ông vội chạy vào xem:

Ô, chó con đâu?

Bà thở dài:

Vứt xuống ao hết rồi!

Sao lại thế?

Bà buồn lắm:

Vận nhà mình làm ăn chẳng ra gì, từ bé đến giờ mới nuôi được con chó nái, đẻ ra được mấy con đều mù sạch, chả vứt đi thì để làm gì.

Trời! Chó mới đẻ thì làm gì đã mở mắt?

2787

No comments:

Post a Comment