Sep 12, 2007

Anh Biết Em ĐiAnh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về.

Em nhớ làm chi tiếng ái ân
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm
Dây loan chẳng đượm tình âu yếm
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.


Bên gốc thông già ta lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc xuân thì.
Em nên xóa dấu thề non nước
Bên gốc thông già ta lỡ ghị


Chẳng phải vì anh, chẳng tại em
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm.
Ái ân sớm nở chiều phai rụng
Chẳng phải vì anh, chẳng tại em.


Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,
Tình kia sao giữ được muôn vàn...
Em đừng nên giận tình phai lạt
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.


Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương chẹ
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về.

1485

No comments:

Post a Comment