Apr 28, 2004 Một thầy lang cho người bệnh uống thuốc thế nào đến nỗi người bệnh chết. Nhà chủ dọa đem lên quan kiện, thầy lạy lục, kêu van. Nhà chủ bắt phải khiêng quan tài đi chôn thì mới tha .
Thầy lang đành về nhà, gọi vợ và hai con, bốn người cùng khiêng méo cả mặt.
Đi đến giữa đường, thầy than thở :
- Làm người chớ có học nghề thuốc !
Người vợ nói thêm :
- Làm thuốc khổ đến vợ con.
Con thứ ngậm ngùi :
- Đầu nặng, chân nhẹ, khiêng không nổi .
Con trưởng ôn tồn khuyên bố :
- Từ nay, có chữa thì nên chọn người gầy gầy .
3

No comments:

Post a Comment