Jan 26, 2006

Câu Trả Lời Khái QuátTrong kỳ thi vấn đáp, giám thị hỏi học sinh:

Anh có thể khái quát điểm chung nhất của những nhà khai sáng vĩ đại của thế kỷ 18 được chứ?

Thưa thầy! Được ạ!

Thí sinh tự tin trả lời

Tất cả những nhà khai sáng vĩ đại ấy đã chết lâu rồi!

2771

No comments:

Post a Comment