May 5, 2004

Chẳng phải tay ôngvợ anh nọ đi vắng, ở nhà trời mưa, có cái váy vợ phơi ở sân, anh ta quên mất, để mưa ướt cả. Khi vợ về, vợ mắng cho một trận nên thân,.
Anh bên cạnh thấy thế mới lẩm bẩm:
- Mẹ kiếp, chẳng phải tay ông!...
Chẳng may, vợ anh ta nghe tiếng, chạy đến trợn mắt hỏi dồn:
- Phải tay ông thì ông làm gì hử?... Ông làm cài gì hử?...
Anh này luống cuống:
- Phải tay ông thì ông... cất trước lúc trời mưa chứ còn làm gì nữa!

375

No comments:

Post a Comment