Feb 6, 2007

Thầy Hàn

Một anh chàng đi lỡ đường đói quá mà túi lại sạch tiền. Muốn ngửa tay xin ăn nhưng xấu hổ mới nghĩ ra một cái mẹo để kiếm ăn. Anh ta đến một nhà giàu, nhận mình là thầy hàn kim. Người nhà liền dọn cơm nước tử tế.

Ăn xong, người trong nhà, hàng xóm mới moi móc đem hết các loại kim gãy để nhờ anh hàn hộ. Anh nhận hết, để thành một đống kim gãy rồi nói :

- Bây giờ, bà con về tìm nốt những đoạn kim còn lại là tôi hàn được ngay !

Mọi người, ai có còn giữ mảnh gãy mà làm gì đành để anh ta ra đi với cái bụng no !
743

No comments:

Post a Comment