Sep 9, 2008

Chỉ uống cho bạn thôiAnh chàng nghiện luôn gọi 2 ly Whisky một lần. Bồi bàn thắc mắc:
- Sao anh không gọi một cốc đôi mà lại là hai cốc đơn?
- Tôi nhớ bạn. Tôi gọi cho tôi và anh ấy. Vài tháng trôi qua... Bỗng một hôm, anh nghiện chỉ gọi 1 ly Whisky. Anh bồi bàn lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra với bạn anh vậy?
- Không, anh ta vẫn uống như thường. Nhưng tôi quyết định cai rượu!
2156

No comments:

Post a Comment