Sep 16, 2008

Biết tất cả đàn ông trong làngBa phụ nữ Hawaii xuống bãi tắm, đi ngang qua một người đàn ông trần như nhộng đang ngủ dưới nắng. Cô thứ nhất liếc qua rồi nói:
- Đây không phải chồng tôi. Cô thứ hai ngắm kỹ hơn một chút rồi xác nhận:
- Đúng, hắn không phải là chồng bà. Cô đi sau cùng xem thêm một số chi tiết và kết luận:
- Đây chắc chắn không phải đàn ông trong làng.

2159

No comments:

Post a Comment