Feb 28, 2009

Động cơ thúc đẩyMột cựu chiến binh kể lại thành tích dũng cảm quân sự của mình:

- Và tôi nhớ có một lần, kẻ địch bắt đầu quét vào vị trí của chúng tôi những loạt đạn sát thương ghê gớm. Đại úy ra lệnh: - Tất cả nằm xuống! Và mọi người đều nằm xuống, trừ tôi. Tôi vẫn đứng đúng tư thế một cách dũng cảm.

- Tại sao thế?

- Vì tôi có một chai Uýt-ky đã mở nút ở trong túi.

918

No comments:

Post a Comment