Oct 5, 2009

Đổ rácCậu C tiện tay tuồn một đống rác xuống góc tường.

"Nè! Anh ơi! Không được đổ rác ở đây!" một nhân viên vệ sinh trông thấy chỉ lên hàng chữ trên tường nhắc nhở.

"Tôi biết rồi!" cậu C khinh khỉnh trả lời.

"Biết rồi tại sao còn đổ rác?"

"Tường viết như vậy nhưng tôi đâu có đổ rác lên tường?"
922

No comments:

Post a Comment