Oct 21, 2009

Ăn Trộm Thật ThàCó hai thằng ăn trộm, đêm ấy rình một nhà. Chờ chủ nhà tắt đèn đi ngủ, thằng này bảo thằng kia :
- Tao ngồi đây canh, mày vào lấy đồ. Hễ thấy cái gì nằng nặng thì khuân ra cho tao . Cứ thế nhé !
Không ngờ, thằng kia thật thà quá, vào tìm mãi chỉ thấy có cái cối đá là nặng, nó huỳnh huỵch vần ra, vừa vần, vừa hò "ô uầy" rầm cả lên. Người nhà thức dậy đuổi đánh hai thằng chạy bán sống bán chết.
Mấy đêm sau, thằng thật thà lại đi ăn trộm với thằng khác.
Rình một lúc, người ta ngủ cả rồi, thằng ăn trộm kia mới bảo nó :
- Mày vào, tao ở ngoài canh. Hễ thấy tiền, mày cứ vác ra đây nghe chưa !
Thằng thật thà vào khuân được hai chục quan tiền ra sân, rồi ngồi đãi thẻ ra đếm từng quan một. Thấy quan nào cũng thiếu mất mười lăm đồng, nó mới đánh thức chủ nhà dậy, trách rằng :
- Sao mà bác làm ăn điêu toa thế, quan tiền nào cũng thiếu ngoém mười lăm đồng ?...
Người nhà xúm vào choảng cho cu cậu một mẻ.722

No comments:

Post a Comment