Nov 10, 2013

Lục Tiểu Phụng - Kim Bằng Vương Triều
Lục Tiểu Phụng là một người, con người tuyệt đối không ai quên được, không bao giờ quên được. Trong đời y đầy tính nết truyền kỳ và đã gặp không biết bao nhiêu quái nhân quái sự. Bất cứ lúc nào và ở nơi đâu cũng được nghe y kể toàn chuyện kỳ quái.
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Kiếm hiệp
Tình trạng: FULL

Phi lộ Những nhân vật quái đản
Hồi 01  Nằm cự địch quần ma khiếp vía
Hồi 02  Sợ ai không sợ, sợ mỹ nhân
Hồi 03  Hoắc lão đầu giàu nhất thiên hạ
Hồi 04  Kim Bằng Vương thuật chuyện phiêu lưu
Hồi 05  Vụ bí mật tuyệt đại trên chốn giang hồ
Hồi 06  Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
Hồi 07  Giữ người rồi lại đuổi người ngay
Hồi 08  Cầu Tây Môn hào kiệt cạo râu
Hồi 09  Độc môm ám khí Phi Phụng châm
Hồi 10  Phất tay áo tựa nước chảy mây trôi
Hồi 11  Một kẻ cắp không ai bì kịp
Hồi 12  Sơn Tây Nhạn khét tiếng Quan Trung
Hồi 13  Sau bức màn ai đứng giật dây
Hồi 14  Bốn cô gái mở cuộc điều tra
Hồi 15  Đao Kiếm Song Sát Độc Cô Nhất Hạc
Hồi 16  Ánh đèn lay động trước linh đài
Hồi 17  Nga Mi tứ tú luận anh tài
Hồi 18  Thơ mười sáu chữ ai đưa tới
Hồi 19  Mở cuộc điều tra Đệ nhất lâu
Hồi 20  Bốn vua giả ngồi trong mật thất
Hồi 21  Chặt chân rồi khó nổi điều tra
Hồi 22  Thượng Quan Phi Yến lại xuất hiện
Hồi 23  Mở cuộc điều tra chân sáu ngón
Hồi 24  Đa tình tự cổ không dư hận
Hồi 25  Lục Tiểu Phụng bày ra nghi trận
Hồi 26  Uống rượu độc, Thiên Thanh uổng mạng
Hồi 27  Kẻ chủ mưu là Hoắc lão đầu
Hồi 28  Cơ quan thất nghiệm Hoắc Hưu tàn đời
Hồi kết  Mình làm mình chịu lẽ đương nhiên

No comments:

Post a Comment