Sep 3, 2007

Lưỡi không xươngMột người vào của hàng bán giày, thử rồi nói:


- Ðôi này, tôi đi khá chật.


Nhà hàng bảo:


- Không hề gì. Ông cứ đi, ít lâu nó giãn ra thì vừa.


Một lát, có người vào mua. thử rồi nói:


- Ðôi này, tôi đi hơi rộng.


Nhà hàng bảo:


- Không hề gì! Ông cứ đi, hễ giời hanh, nó co lại thì vừa.


Người thứ ba vào mua, thử giày rồi nói:


- Ðôi này, tôi đi vừa chân lắm.


Nhà hàng bảo:


- Thì giày tôi đóng, bao giờ đi cũng vừa chân cả, không bao giờ co, mà cũng không bao giờ giãn!

755

No comments:

Post a Comment