Jan 11, 2004

Kiếm được huyệt tốtCó thầy địa lí nhỏ mới cưới vợ, tối ngủ với vợ, rờ cái mũi, nói rằng:
"Ðây thiệt phất long chi sơ", rờ hai cái vú, nói rằng: "Mừng đặng long hổ cụ toàn"; Rờ lần xuống nói rằng: "ừ, đây là kim tỉnh tốt dữ, có huyệt rồi".
Chừng leo lên, vợ hỏi: "Làm gì vậy?".
Thầy rằng: "Tao coi đặng huyệt rồi, để lo ban lên đặng mà tác thi khẩu".
Người cha nằm cách vách nghe, mừng cười lơn lên mà rằng: "Con đã kiếm đặng huyệt tốt, làm sao con cũng để dành đến sau con chôn cha vào đó nghe con!".

399

No comments:

Post a Comment