Jun 22, 2004

Thu Hoài Niệm

Lác đác rơi rơi những lá vàng

Hồn ai đầy đọng nỗi riêng mang

Hoàng hôn đang điểm trên đồi vắng

Sương bạc trải dần khuất mây ngang

 

Khúc hát tình đưa còn văng vẳng

Đoản nhạc yêu đương vọng ngút ngàn

Ôn lại mùa xuân bao thương nhớ

Nay còn hoài niệm lúc thu sang.
964

No comments:

Post a Comment