Sep 12, 2004

Ghen vợVợ chồng nhà nọ mới cưới, anh chồng có tính hay ghen. Hôm nào anh ta ở nhà thì không sao, còn tối nào anh ta đi vằng, bao giờ cũng lấy mun (tro) rải ra nền nhà, từ cửa buồng cho đến giường vợ.
Một hôm anh ta đi thăm bạn, định ngủ lại nhà bạn, nhưng rồi quá nửa đêm, ra về. Mới về đến nhà mình, anh ta liền vào giường vợ, ngủ khì cho đến sáng.
Sáng ra, nhìn mun có dấu chân, quên phắt là mình, nghi vợ đưa tình nhân vào giường, chẳng nói chẳng rằng, liên lôi vợ ra đập, vừa đập vừa hỏi:
- Dấu chân thằng mô đây?
Lúc đầu chị vợ còn im, sau đau quá nói:
- Dấu chân thằng chó đấy. Ði thăm bạn còn mò về ngủ đây!

362

No comments:

Post a Comment