Mar 21, 2006

Thuận cả hai tayVào một quán cà phê không đèn. Nàng hỏi chàng:
- Em ngồi bên phải hay bên trái anh đây?
- Bên nào cũng được, anh thuận cả hai tay.
2099

No comments:

Post a Comment