Jun 25, 2006

Kinh nghiệm bán hàngMột bà to béo vào cửa hàng quần áo:
- Tôi muốn mua vài cái áo sơ mi cho chồng tôi.
- Ông nhà mặc áo cỡ bao nhiêu thưa bà?
- Ồ, tôi cũng chẳng để ý nữa...
- Chắc ông nhà cao khoảng 1,5 m? Bà hãy chọn cỡ số 36, 37 gì đó.
- Đúng đấy, anh biết ông ấy ư?
- Có gì đâu, kinh nghiệm thôi. Những ông được vợ mua áo quần cho thường nhỏ người.
2066

No comments:

Post a Comment