Dec 3, 2005

Áo Trắng Đến TrườngÁo trắng em mặc đến trường
Đừng bao giờ để ... ai thương lại gần

Dầu là theo dấu bước chân
Đừng bao giờ để làm thân, hẹn hò

Áo trắng thì phải biết lo
Biết không cô nhỏ học trò sáng nay ?
Đừng bao giờ để cầm tay
Đừng bao giờ để ai bày ... viết thư

Áo trắng, em phải giống như ...
Chút mây, chút nắng, từ từ kẻo ... bay
Cặp vở thì phải cầm tay
Mắt ơi đừng liếc, sợ ngày qua mau

Cứ đi chầm chậm cách nhau ...
Nón nghiêng đừng để người sau ... tò mò

Biết không, cô nhỏ học trò
Áo trắng thì phải ... mẹ cô dặn rồi !...

774

No comments:

Post a Comment