Jun 27, 2006

Nước nào nghèo nhấtTại một cuộc hội thảo để xét trợ cấp nghèo đói cho các nước nghèo trên thế giới họp tại Thái Lan, tất cả các nước được liệt vào danh sách các nước nghèo đều đem đến những hiện vật chứng minh nước mình nghèo nhất để được hưởng trợ cấp lớn nhất.


Khi cuộc hội thảo được tiến hành, các nước đều đưa ra những nhân chứng sống kể lại họ đã phải sống như thế nào trong cái đói khổ, rồi gia đình họ chết đói gần hết, thậm trí có nước còn quay cả một cuốn phim dài để ban tổ chức xem xét, các vị trong ban tổ chức đã không ít người tỏ ra xót xa khi xem những đoạn phim như vậy. Khi đến lượt nước Việt Nam nên trình bày thì thật đơn giản, Việt Nam đưa nên một người gầy trơ xương, có mặc áo mà không mặc quần. Người thuyết trình chỉ vào mông người đó và nói " mọi người hãy nhìn xem! đất nước chúng tôi không có cái gì để ăn nên người này đã bị nhện chăng màng sung quanh hậu môn rồi!". Sau khi ban tổ chức xem thực tế thì quả đúng như vậy và tất nhiên Việt Nam dành được giải nhất năm đó.

1217

No comments:

Post a Comment