Jul 18, 2008

Chiều Nay Em Nhận Được ThưChỉ tờ thư mỏng, ơ hay !
Mà sao cặp nặng hơn ngày hôm qua ?
Sao hai tà áo la đà
Quấn bên chân cứ như là ... gió trêu ?
804

No comments:

Post a Comment