Sep 14, 2009

Hết khoe chữCó một nhà sư hay khoe chữ, thích đối đáp. Một hôm, học trò vào vui cảnh chùa, nhà sư ra câu đối, thách đối:


- Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ


Thấy câu đối có ý châm chọc mình, anh học trò liền trả miếng:


- Trên sư dưới sãi, ngảng lưng trở lại, trên vãi dưới sư


Từ đó, nhà sư chỉ lo đọc kinh kệ, không dám khoe chữ nữa.

857

No comments:

Post a Comment