May 21, 2013

Biên Thành Lãng Tử -Cổ Long

(Hay còn gọi là Phong Vân Đệ Nhất Đao)

Mở đầu Tuyết hồng trong tráp
Hồi 01  Con người không mang đao
Hồi 02  Vạn Mã đường
Hồi 03  Chẳng chừa một món
Hồi 04  Phách tán hồn phi
Hồi 05  Sau cơn mưa to
Hồi 06  Sau trước hoàng hôn
Hồi 07  Hận cừu dục vọng
Hồi 08  Người khách kỳ quái
Hồi 09  Mỹ nhân thần bí
Hồi 10  Bữa ăn sáng cuối cùng
Hồi 11  Tâm tình ngưng trọng
Hồi 12  Những kẻ ra đi
Hồi 13  Nợ mười năm trước
Hồi 14  Lòng ác tay độc
Hồi 15  Giết người hủy xác
Hồi 16  Tử vong chóa mắt
Hồi 17  Sát thủ kiếm
Hồi 18  Đinh gia Thất tiên nữ
Hồi 19  Kiếm như độc xà
Hồi 20  Tiêu Biệt Ly ly biệt
Hồi 21  Giết người không chết
Hồi 22  Bạt đao lần nữa
Hồi 23  Giết không hết
Hồi 24  Can tâm bị giết
Hồi 25  Hộ Hoa kiếm khách
Hồi 26  Bạch Vân trang
Hồi 27  Đao nhanh sanh thù
Hồi 28  Người đẹp khó quên
Hồi 29  Phó Hồng Tuyết bạt đao
Hồi 30  Huyết Quỷ
Hồi 31  Huyết Quỷ
Hồi 32  Diệt khẩu
Hồi 33  Con người lạ
Hồi 34  Chiếc côn của người lạ
Hồi 35  Cái khổ chọn lựa
Hồi 36  Am cũ Mai Hoa
Hồi 37  Máu đến thị thành
Hồi 38  Cái chết của Thúy Bình
Hồi 39  Tay không chống kiếm độc
Hồi 40  Kiếm nhanh tay đứt
Hồi 41  Độc thủ
Hồi 42  Đường cùng
Hồi 43  Cừu hận
Hồi 44  Máu nhuộm rừng hoang
Hồi 45  Một nhân vật mới
Hồi 46  Người áo đen bí mật
Hồi 47  Cốt nhục suýt tương tàn
Hồi 48  Giá trị thanh đao
Hồi 49  Nhân ái hơn hận cừu

No comments:

Post a Comment