Mar 1, 2004

Sợ vợ Hai bợm nhậu nói chuyện với nhau:


- Dạo này đi nhậu không sợ vợ la ó sao?
    - Ôi trời, vợ tao sợ tao lắm.
    - Vậy là mày bản lĩnh giống tao. Mày biết không, khi đi nhậu về, vợ phải quỳ gối mới nói chuyện được với tao.
    - Thế thì mày hơn đứt tao rồi. Chỉ tao cách với.
    - Dễ ợt, khi nhậu về, tao chui xuống gầm giường....

425

No comments:

Post a Comment