Jan 16, 2005

Đối ĐápChàng:

Không hiểu sao phụ nữ chú ý đến vẻ bề ngoài của mình hơn là đến việc mở mang kiến thức nhỉ?

Nàng:

Bởi đàn ông không thông minh có nhiều còn mù thì rất ít.

2842

No comments:

Post a Comment