Jul 9, 2005

Da Mặt DàyMột anh có râu, một anh không râu ngồi nói chuyện với nhau . Anh không râu muốn chế anh có râu, mới hỏi xỏ :

- Đố anh biết trong thế gian cái gì cứng nhất nào ?

Anh có râu đáp :

- Đá với sắt chứ gì ?

Anh không râu lắc đầu :

- Không phải . Đá đập cũng phải vỡ, sắt nung cũng phải mềm.

Anh có râu đành chịu, hỏi lại :

- Thế thì cái gì ?

Anh không râu chỉ vào cằm anh có râu :

- Râu là cứng nhất ! Da mặt anh dày như thế kia mà râu cũng dùi thủng ra được thì râu chẳng cứng nhất là gì ?

Anh có râu liền bảo :

- Da mặt tôi dày thật, nhưng dày sao bằng da mặt anh được ?

Anh không râu hỏi vặn lại :

- Bằng vào đâu mà anh bảo da mặt tôi dày hơn da mặt anh ?

- Râu cứng đến thế mà cũng không dùi thủng được da mặt anh. Vậy da mặt anh chả dày hơn da mặt tôi là gì ?633

No comments:

Post a Comment