Aug 16, 2006

Đến tiên cũng chịuMột cô gái lỡ thì ngồi khóc. Một bà tiên hiện lên hỏi:
- Sao con khóc?
- Dạ con muốn lấy chồng, nhưng không được. Bà giúp con với!
- Chuyện này thì ta không giúp con được, vì ta cũng chưa chồng mà!
- Bà tiên buồn rầu.
2273

No comments:

Post a Comment