Dec 24, 2007

Ai dè...Cảnh sát hỏi một cô gái vừa đến trình báo bị cướp: -Tại sao cô bị tên cướp giật mất dây chuyền vàng mà không kêu ngay, lại để nó chạy cả trăm mét mới hô hoán? -Dạ!...Dạ!... Em không nghĩ là tình huống lại đến mức tồi tệ như vậy. Đầu tiên em thấy tay nó lần vào cổ em, em không nghĩ là nó giật dây chuyền, ai dè...
1341

No comments:

Post a Comment