Dec 12, 2008

Phản ứng nhanhMột sĩ quan giảng bài hỏi một tân binh trong giờ lên lớp:

- Giả như anh đang ở trên xe buýt mà gặp một sĩ quan vừa lên xe thì anh làm gì?

- Tôi sẽ lập tức nhảy xuống khỏi xe ạ!o O o


Trung úy ra lệnh:

- Toàn trung đội, đằng sau... Binh nhì Smith, tại sao không đợi tôi...?

- Thưa trung úy, chỉ cần chỉ huy nói nửa lời, tôi đã hiểu ngay rồi!o O o


Sĩ quan:

- Ai đi bới khoai tây thì lên xe.

Chỉ có hai hạ sĩ trèo lên. Sĩ quan nói tiếp:

- Còn tất cả sẽ đi bộ.1988

No comments:

Post a Comment