Aug 26, 2009

Thầy Trừ ChồnCó một nhà nọ nuôi rất nhiều gà, vịt, để bán nhưng cứ bị chồn bắt ăn, mất rất nhiều, dù đã gài bẫy, đánh bã hoài mà không giả. Một anh nọ nghe vậy, tính gạt ăn một bữa chơi, liền mon men tới bày chuyện :
- Nghe nói nhà ta bị chồn bắt nhiều gà vịt lắm, muốn trị lũ trộm cắp này không ? Tôi trị cho !
Chủ nhà nghe vậy mừng rỡ bằng lòng. Anh nọ dặn :
- Giã gạo nếp thành bột, đổ đậu xanh đồ lên làm nhân. Làm đầy một thúng bột, một rá nhân, mai tôi sẽ qua làm bánh cúng... thần chồn !
Hôm sau, anh ta qua bắt tay vào việc. Anh nặn đủ loại chồn. Nào là chồn đèn, chồn hôi ..., chồn mẹ, chồn con, chồn lớn, chồn bé, rồi lại nặn một con chồn tổ chảng để ở giữa mâm. Con chồn nào cũng có nhân đỏ ở giữa . Anh bưng mâm chồn lên để lên bàn thờ rồi bảo chủ nhà lạy . Anh đứng vòng tay đọc :
- Chồn đèn, chồn cáo, láo nháo ăn gà. Ta chẳng có tha, tao tra vào đẫy !
Vừa nói vừa bắt chồn bỏ vào cái đẫy vải mang theo . Chị vợ anh chủ nhà thấy thầy bỏ hết bánh vào đẫy tiếc của quá, vừa lạy thần chồn vừa kêu :
- Chồn nào chồn nấy, cho tôi lấy một chồn !
Rồi ôm luôn con chồn to nhất ở giữa mâm chạy biến !
742

No comments:

Post a Comment