Aug 11, 2009

Trái Tim Mắc CạnDòng đời con nước vèo qua
Trái tim mắc cạn trong tà áo bay
Cỏn con một sợi lông mày
Mà đem cột trái đất này vào anh.
1525

No comments:

Post a Comment