Nov 8, 2009

Bủn xỉnNày, bố cậu thật là keo kiệt, ông ấy là thợ giày, vậy mà mấy năm nay cậu vẫn đi đôi giày rách.


- Thế còn bố cậu thì sao? Ông ta là nha sĩ nổi tiếng mà ông cậu chẳng có lấy một cái răng.


***


- Này Tèo, con hãy chia bi cho em chơi với chứ!


- Không được đâu mẹ ạ, em cứ muốn lấy luôn.


- Con yên tâm, em không thể giữ mãi của con được đâu.


- Không, lần này thì con không thể nhường nó cho em được vì ban nãy nó đã nuốt mất 2 viên bi của con vào bụng rồi!

433

No comments:

Post a Comment