Nov 11, 2009

Kiện RuồiCó một anh nông dân thật thà chất phác, nhiều khi thật thà chất phát đến ngớ ngẩn. Năm nọ, đến bữa giỗ cha, anh ta mua thịt, gạo nếp về làm cỗ cúng.
Mâm cỗ vừa đặt lên bàn thờ, nén hương chưa kịp thắp thì mấy con ruồi láo xược đã dám đậu lên bát nọ, đĩa kia rồị Anh ta cho là bầy ruồi vô phép, liền làm đơn đến cửa quan kiện. Nghe anh ta phân tỏ đầu đuôi xong, quan phán :
- Từ nay hễ thấy bầy ruồi đậu đâu tao cho mày đập.
Nào ngờ, quan vừa nói xong, một con ruồi ở đâu bay tới, đậu giữa mặt quan. Anh nông dân giang thẳng cánh tay nhè mặt quan "bốp". Bị một cái tát như trời giáng, quan đành uất ức im lặng.
639

No comments:

Post a Comment