Nov 12, 2009

Có Phải Ta Không Hả TaMột anh chàng có tật ngủ mê, ngủ mê đến nỗi anh em bạn đùa, cạo trọc đầu, khiêng bỏ ra chùa mà vẫn không hay biết gì cả !

Khi anh ta tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong chùa lại thấy đầu trọc, ngờ chẳng biết có phải mình hay sư, nghĩ bụng: "Ta hay sư ?... Ta ơi, có phải ta không hả ta ?"

Hỏi mãi, chẳng thấy ai thưa, mới tự nhủ: "Cứ về nhà thì biết. Hễ là ta thì chó không cắn, mà không phải ta thì chó cắn !"

Về đến nhà, chó thấy anh đầu trọc, không giống với ngày thường, nhận không ra nên xồ ra cắn.

Anh ta chắc là không phải mình rồi, liền bỏ vô chùa tu luôn không về nhà nữa !
626

No comments:

Post a Comment