Mar 1, 2005

Ðối đápMột anh có râu, một anh khổng râu ngồi nói chuyện với nhau. Anh không râu muốn chế nhạo anh có râu, hỏi:


- Ðố anh biết trong thế gian, cái gì cứng nhất nào?


Anh có râu đáp:


- Cứng nhất chỉ có đá với sắt.


Anh không râu lắc đầu:


- Không phải. Ðá đập cũng vỡ, sắt nung cũng mềm.


Anh có râu đàng chịu, hỏi lại:


- Thế thì cái gì?


Anh không râu chỉ vào cằm anh có râu:


- Râu là cứng nhất! Da mắt anh dày như thế kia mà râu cũng đâm thủng được, thì râu chẳng cứng nhất là gì?


Anh có râu liền bảo:


- Da mặt tôi dày thật, nhưng dày sao bằng da mặt anh!


Anh không râu hỏi vặn lại:


- Bằng vào đâu mà anh nói như thế?


- Thì đấy! Râu cứng như anh nói mà nào có đâm thủng được da mặt anh đâu! Vậy da mặt anh chả dày hơn da mặt tôi là gì?

2593

No comments:

Post a Comment