Mar 11, 2005

Đổ Mồ Hôi MựcMột ông tai mắt trong làng, tính thích ăn đỗ đen luộc, nhưng lại sợ vợ. Một hôm, nhân lúc vợ đi vắng, ông luộc một nồi đỗ đen ăn vụng. Ăn được một ít thì vợ về. Lúc ấy lại đến giờ phải ra đình lễ thánh. Sợ để nồi đỗ ở nhà vợ biết thì nguy, ông ta trút vào mũ, rồi đội lên đầu mà đi . Dọc đường, nước đỗ cứ chảy ròng ròng, lem luốc cả mặt. Ra đến mọi người trông thấy, hỏi vì sao . Ông ta đáp :

- À, tôi vẫn thường đổ mồ hôi ... mực ấy mà !719

No comments:

Post a Comment