Mar 27, 2005

Chỉ đang thở thôiThang máy chen chúc, một ông đứng trước một phụ nữ béo phì. Thấy mình cứ bị xô đẩy tới lui thật khó chịu, ông ta bèn quay lại nói với bà kia:
- Xin bà đừng đẩy tôi nữa có được không ạ?
- Tôi có đẩy ông đâu
- Bà béo bực dọc đáp
- Tôi chỉ đang thở thôi mà.
2301

No comments:

Post a Comment