Mar 7, 2005

Rượu chuaÕÕÕ Chủ nhà kia đãi khách rượu. Vừa nhấp môi, ai cũng nhắm mắt kêu "Chua quá." Một ông khách nói:


ÕÕÕ - Tôi có cách là cho rượu mất chua.


ÕÕÕ Chủ nhà liền hỏi:


ÕÕÕ - Làm thế nào thì hết chua được?


ÕÕÕ Ông khách bày:


ÕÕÕ - Kiếm một tờ giấy, bưng miệng hũ lại, rồi úp sấp xuống. Lấy ngải cứu đốt đít hũ bảy mồi, cứ để thế cho đến rạng ngày mai là hết chua ngay.


ÕÕÕ Chủ nhà nói:


ÕÕÕ - Thế thì rượu chảy hết còn gì?


ÕÕÕ Ông khách nói:


ÕÕÕ - Rượu chua để làm quái gì mà còn tiếc!

2570

No comments:

Post a Comment