Oct 27, 2005

Vắt Cổ Chày Ra NướcMột hôm, chủ nhà bảo đầy tớ về quê có việc, người đầy tớ mới xin mấy đồng tiền uống nước dọc đường.
Chủ nhà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Thằng này đến là ngốc, hai bên đường thiếu gì ruộng ao, có khát thì xuống đấy tha hồ uống chớ vào quán làm gì cho phiền phức.
- Thưa ông - Người đầy tớ nói - Độ rày trời hạn, cạn khô cả !
- Thế thì tao cho mượn cái này !
Nói rồi đưa cho người đầy tớ cái khố tải . Người này chưa hiểu ý ra làm sao thì chủ nhà đã bảo :
- Vận vào người để nếu khát vắt ra mà uống.
Người đầy tớ liền nói :
- Trời này mà vận khố tải coi kỳ cục lắm. Hay là ông cho tôi mượn các chày giã cua vậy !
- Để mày làm gì ?
- Dạ, vắt cổ chày cũng ra nước !723

No comments:

Post a Comment