Feb 26, 2006

Đúng VậyMột người lái xe ngừng lại hỏi người điên trên lề đường:

Thưa ông, xin ông cho biết từ đây đến khúc quanh gần hay xa.

Điên đáp:

Khúc quanh à? Ở trước mặt ông kìa!

Bác tài xế dụi mắt:

Không! Tôi không thấy đâu cả.

Điên nói:

Đúng vậy. Tại ông đến trễ một chút mới không thấy. Vừa rồi có một chiếc xe tới trước ông, nó lấy mất rồi.

2855

No comments:

Post a Comment