Feb 14, 2006

Dơ DáyAnh nông dân đẩy xe đi ngang qua Dưỡng trí viện, một thân chủ của viện hỏi:

Xe gì vậy anh? Chở đi đâu vậy anh?

Xe phân để bỏ cho dâu.

Bậy chưa! Hôm nào rảnh anh ghé tôi, tôi sẽ đãi anh ăn trái dâu bỏ kem và sữa chứ ai bỏ bằng món dơ dáy này!

2841

No comments:

Post a Comment