Jun 5, 2008

Chuyện các chú cẩu- Thưa bà, chó của bà có để ai tới gần không ạ?

- Tất nhiên! Nếu không, làm sao nó cắn được!***


Một người la con chó của mình trong lúc đi dạo:

- Sao mày cứ sán vào những con chó cái ngoài đường thế?! Thiên hạ sẽ nghĩ về chúng ta như thế nào?!

- Thiên hạ ư? Điều đó không quan trọng, cái chính là những con chó cái không nghĩ gì cả - Con chó của ông ta trả lời.***


- Con chó Amor của tôi rất khôn!

- Con chó nhà tôi cũng thế... Nó tên là Bison, ngày nào Bison cũng đi mua báo về cho tôi.

- Tôi biết! Amor đã kể với tôi điều ấy lâu rồi.
2688

No comments:

Post a Comment